Regulamin

 1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 następnego dnia.
 3. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową lub telefonicznie.
 4. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 20% wartości rezerwacji,
  płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto – „Rancho u Zapotocznego”.
  * Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
  * W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 30 dni, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 5. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe.
 6. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 7. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 8. Właściciel „Rancho u Zapotocznego” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe,
  aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
  i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 10. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
  * Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie , która narusza w/w pkt. regulaminu.
 12. W obiekcie „Rancho u Zapotocznego” oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej
  od godz. 22:00 do godz. 7:00 .
 13. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.
 14. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w pokojach).
 15. Zabrania sie wprowadzania zwierząt do obiektu „Rancho u Zapotocznego”.
 16. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód,
  oraz znajdujące sie w nim rzeczy.
 17. W OBIEKCIE „RANCHO U ZAPOTOCZNEGO” OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA.